Naszym celem jest wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym

KIERUNKI:

  • Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej.

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

  • Przygotowanie pedagogiczne.

  • Organizacja i zarządzanie w oświacie (absolwenci kursów kwalifikacyjnych – tylko 1 semestr).

  • Logopedia szkolna.

  • Przedsiębiorczość, doradca zawodowy.

  • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego

  • Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

                                                     drugi kierunek 50%

Szkolenia i konferencje:

1. Regionalne Forum Tutoringu

Ogłoszenie!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10.08.2016 r. w sekretariacie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie można odbierać świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 

moodle men ko ore ceo koweziu
© Copyright PODN Mława - Designed by Lukasz Wadolowski